• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Combo Family 1
Combo Family 1

Combo Family 1

Hãy sử dụng combo để được hưởng ưu đãi tại Cuốn N Roll!


718.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Combo family bao gồm các món:

Giá chỉ 719.000, tiết kiệm 128.000.