• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • BIA HEINIKEN
  • BIA HEINIKEN
BIA HEINIKEN BIA HEINIKEN

BIA HEINIKEN

Bia Heiniken với sắc vàng óng ả - thương hiệu đẳng cấp dành cho những người yêu thích bia.


30.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Bia Heiniken với sắc vàng óng ả - thương hiệu đẳng cấp dành cho những người yêu thích bia.