• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • BIA SÀI GÒN SPECIAL
BIA SÀI GÒN SPECIAL

BIA SÀI GÒN SPECIAL

Bia Sài Gòn special rất hợp với các món cuốn nhé.


28.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Bia Sài Gòn special rất hợp với các món cuốn nhé.

© 2018 Cuốn n Roll. All rights reserved