• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Coca Cola
Coca Cola

Coca Cola

Coca cola luôn được phục vụ tại Cuốn N Roll!


18.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Bạn có thể lựa chọn Coca Cola mát lạnh khi ăn tại Cuốn N Roll nhé!