• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Grilled Cripy Carp Fish Roll
Grilled Cripy Carp Fish Roll

Grilled Cripy Carp Fish Roll


Giá liên hệ


Các món ăn cùng loại


Food detail