• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Almond Panna Cotta Lychee Dessert
Almond Panna Cotta Lychee Dessert

Almond Panna Cotta Lychee Dessert

A coool dessert for a hooot summer!


28.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Food detail

A coool dessert for a hooot summer!