• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Potato Curly Fries - F2
Potato Curly Fries - F2

Potato Curly Fries - F2

Fries - F2


28.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Food detail

Fries - F2

 

 

 

© 2018 Cuốn n Roll. All rights reserved