• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Crispy spring roll wrap
Crispy spring roll wrap

Crispy spring roll wrap


98.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Food detail