• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Cuốn lẩu cá hồi
Cuốn lẩu cá hồi

Cuốn lẩu cá hồi

Cuốn cá hồi là món ăn mới trong Menu mùa xuân của Cuốn N Roll.


478.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Cuốn cá hồi là món ăn mới trong Menu mùa xuân của Cuốn N Roll.