• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Cuốn lẩu riêu cua
Cuốn lẩu riêu cua

Cuốn lẩu riêu cua

Cuốn lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn ấm áp là món ăn mới dành cho mùa đông 2016.


438.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Cuốn lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn ấm áp là món ăn mới dành cho mùa đông 2016.