• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Cơm cháy hải sản
Cơm cháy hải sản

Cơm cháy hải sản

Cơm cháy còn nguyên hạt, giòn tan trong miệng. Chấm một miếng vào nước sốt hải sản vừa ngọt vừa đặm, thấy như tan trong miệng.


98.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Cơm cháy còn nguyên hạt, giòn tan trong miệng. Chấm một miếng vào nước sốt hải sản vừa ngọt vừa đặm, thấy như tan trong miệng.