• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Chè chuối
Chè chuối

Chè chuối

Chè chuối ngọt ngào truyền thống được biến tấu lại theo một phong cách hiện đại hơn của Cuốn N Roll.


28.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Chè chuối ngọt ngào truyền thống được biến tấu lại theo một phong cách hiện đại hơn của Cuốn N Roll.