• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

  • Chè khúc bạch
Chè khúc bạch

Chè khúc bạch

Món tráng miệng mát lạnh hợp cho mùa hè.


28.000 VNĐ


Các món ăn cùng loại


Chi tiết món ăn

Món tráng miệng mát lạnh hợp cho mùa hè.