• Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam

Ngày bé Phúc Sam tròn 1 tuổi, Cuốn N Roll rất vui mừng được chọn làm địa điểm tổ chức sinh nhật cho bé...

ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
á à á a a
thắp sáng một gia đình

Cuốn N Roll xin chúc bé Phúc Sam tuổi mới ngoan ngoãn, và hay ăn chóng lớn nhé

  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
  • 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam
07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam 07.12.14 Cuốn N Roll tổ chức sinh nhật bé Phúc Sam