DỊCH VỤ TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO BÉ TRỌN GÓI

2 BÀN
Tặng gói trang trí cơ bản
Bóng bay thả trầnphụ thu 500k
In ảnh bé trang trí
Chụp ảnh
Giảm giá bill đồ ăn10%
Quà yêu thương
Voucher TCSN20%
Thẻ thành viên Diamond
Phòng riêng
Tặng bánh sinh nhật
03-04 BÀN
Tặng gói trang trí cơ bản
Bóng bay thả trần
In ảnh bé trang trí
Chụp ảnh
Giảm giá bill đồ ăn10%
Quà yêu thương
Voucher TCSN20%
Thẻ thành viên Diamond
Phòng riêng
Tặng bánh sinh nhật
05-07 BÀN
Tặng gói trang trí cơ bản
Bóng bay thả trần
In ảnh bé trang trí
Chụp ảnh
Giảm giá bill đồ ăn15%
Quà yêu thương
Voucher TCSN20%
Thẻ thành viên Diamond
Phòng riêng
Tặng bánh sinh nhật
> 08 BÀN
Tặng gói trang trí cơ bản
Bóng bay thả trần
In ảnh bé trang trí
Chụp ảnh
Giảm giá bill đồ ăn15%
Quà yêu thương
Voucher TCSN20%
Thẻ thành viên Diamond
Phòng riêng
Tặng bánh sinh nhật